Template 'Studiegids' is incorrect, please contact the administrator
When calling macro "generateContent", required parameter "text" (parameter #1) was specified, but had null/missing value. ---- Tip: If the parameter value expression on the caller side is known to be legally null/missing, you may want to specify a default value for it with the "!" operator, like paramValue!defaultValue. ---- ---- FTL stack trace ("~" means nesting-related): - Failed at: #function generateContent(text, paren... [in template "freemarker-template" in function "generateContent" at line 511, column 9] - Reached through: ${generateContent(d.oerstudiegidsv2.W... [in template "freemarker-template" at line 150, column 33] ----
OER_studiegidscontent
1
gidsnaam 
SjabloonnaamoerlocatiegidsV2
sequence6
attribuutLiftenindegebouwenV2
attribuutnaamLiften in de gebouwen
itemtekst

Het gebouw is toegankelijk voor  mindervaliden (gehandicapten, invaliden). Medewerkers van de beveiligingsdienst assisteren minder validen die geen liftsleutel hebben en gebruik willen maken van de lift. Wanneer voor een student het gebruik van de lift noodzakelijk is, kan hij bij zijn SLB-er een sleutel (druppel) aanvragen. Deze druppel is voor persoonlijk gebruik. Dus collegastudenten mag je niet laten meeliften.

2
gidsnaam 
SjabloonnaamoerlocatiegidsV2
sequence7
attribuutOLCmediatheekV2
attribuutnaamOLC /mediatheek
itemtekst

Het gebouw aan de Middachtensingel is zo gebouwd dat er op veel plaatsen en op alle verdiepingen plekken zijn waar je zelfstandig kunt leren. Dit leren kan betrekking hebben op zelfstudie maar mogelijk moet je ook opdrachten uitwerken tijdens de lessen. Op de eerste verdieping zijn naast de kiosk enkele plekken waar je kunt leren, vrijwel de hele binnentrap (de houten trappen buiten de trappenhuizen) is bekleed met werkplekken waar je alleen of met groepjes kunt leren. Daarnaast staan er op de 4e verdieping lange tafels die geschikt zijn om te leren. Speciale honken (bushokjes) zijn afgeschermd om het leren zonder veel afleiding mogelijk te maken.

Note: eten en drinken is hier niet toegestaan

Ruimte 2.13 beschikt over computers, werkplekken en een informatie/afgiftebalie. Deze ruimte heet het open leercentrum (olc). Hier kun je, al of niet verplicht, werken aan je opdrachten of in een computer naar informatie (bijvoorbeeld over roosterwijzigingen) zoeken. Je kunt inloggen met je eigen leerling servicenummer.

Note: eten en drinken is hier niet toegestaan

Houd in deze ruimte rekening met anderen en probeer ze niet onnodig te storen. Eten en drinken is niet toegestaan en je wordt geacht je werkplek weer schoon achter te laten. In deze ruimte dien je de aanwijzingen van de OLC-beheerders of andere Rijn IJsselmedewerkers op te volgen.

3
gidsnaam 
SjabloonnaamoerlocatiegidsV2
sequence8
attribuutPublicatiebordenenschermenV2
attribuutnaamPublicatieborden en -schermen
itemtekst

Op diverse plaatsen binnen de school hangen mededeling borden en monitoren waar roosterwijzigingen, oproepen voor BPV-gesprekken, vacatures, toets-/proefwerkcijfers en examenzaken op vermeld staan. Bekijk de informatie op de borden en monitoren regelmatig. De school gaat ervan uit, dat je elke dag aan het begin en het eind van de lessen de, voor jouw relevante,  borden en informatie controleert.

De betonnen zuilen in het gebouw mag je gebruiken als informatiezuilen. In overleg met de bedrijfsbeveiliging mag je posters en andere informatie ophangen. De bedrijfsbeveiliging let er op dat de informatie voldoet aan de eisen van redelijkheid en betamelijkheid. Van tijd tot tijd worden de zuilen gecontroleerd en worden niet actuele en beschadigde informatiebronnen verwijderd.

Naast de borden en de monitoren is digitale informatie beschikbaar via de website van Rijn IJssel en in N@tschool en Comtak. Vooral de roosterwijzigingen wordt je geacht steeds weer te controleren.

4
gidsnaam 
SjabloonnaamoerlocatiegidsV2
sequence9
attribuutKluisjeshurenV2
attribuutnaamKluisjes huren
itemtekst

Gebruik een kluisje voor het opbergen van je privé spullen. De toewijzing vindt plaats door de medewerkers van onze Servicedesk. Je betaalt eenmalig een borgsom van € 10,00. Bij het verlaten van de opleiding dient het kluisje in fatsoenlijke staat te worden achtergelaten en de sleutel te worden ingeleverd bij de Servicedesk. Hierna wordt de borg teruggestort.

In overleg met het managementteam is de conciërge of beveiliging bevoegd de inhoud van het kluisje te controleren. Hiervoor is géén toestemming van de gebruiker nodig.

In de zomervakantie worden alle lockers geopend. Spullen die in de kluisjes gevonden worden, worden afgevoerd. Dus zorg dat je voor die tijd de lockers hebt leeggehaald

5
gidsnaam 
SjabloonnaamoerlocatiegidsV2
sequence10
attribuutFietsstallingenparkeerplaatsenV2
attribuutnaamFietsstalling en parkeerplaatsen
itemtekst

Plaats de fietsen en brommers op de aangegeven plaatsen. Parkeer de auto’s en motoren in de beschikbare vakken (als die aanwezig zijn). Denk bij het parkeren aan de buurtbewoners en parkeer zoveel mogelijk op het parkeerterrein bij winkelcentrum Presikhaaf. Parkeren in de wijk is niet wenselijk.

6
gidsnaam 
SjabloonnaamoerlocatiegidsV2
sequence14
attribuutHuisregelslocatieV2
attribuutnaamHuisregels locatie
itemtekst

Een aantal gedragsregels is verbonden aan het gebouw waar je les krijgt. De volgende regels zijn van toepassing voor het gebouw aan de Middachtensingel 2 in Arnhem. Daar waar je op een andere locatie je lessen volgt gelden de huisregels van dat gebouw.

  • Schoon gebouw. "Schone school".

Dagelijks werken en leren we met ongeveer 1500 mensen op locatie middachtensingel 2 in Arnhem. Een belangrijke leef- en leeromgeving voor studenten en medewerkers. De afspraken die gemaakt zijn over gedrag, houding en huisregels kun je elders in deze Stoer vinden. Op locatie Middachtensingel 2 zien wij erop toe dat we ons allemaal aan deze afspraken, regels houden. Tijdens de pauzes, surveilleren wij in het restaurant, op de afdelingen, in de gangen, trappenhuizen en rondom het schoolgebouw. Aanwijzingen van onze Rijn IJssel medewerkers en Bedrijfsbeveiliging dienen stipt opgevolgd te worden.

De medewerkers zijn geschoold en bevoegd om studenten aan te spreken op hun gedrag als dat afwijkt van de waarden en normen die binnen ons gebouw gelden. Denk hierbij aan het laten ligen van afval, vernielen van schooleigendommen etc.

Verwijtbaar gedrag en het aanspreken daarop is niet vrijblijvend.

  • Pasjes en veiligheid

Als eerder vermeld, hechten wij sterk aan een prettig en veilig leer- en leefklimaat op school. Om die reden heeft onze locatie aan Middachtensingel 2 onder andere een bedrijfsbeveiligingsdienst (BD). Deze bedrijfsbeveiligingsdienst is erkend door het Ministerie van Justitie. De medewerkers van het bedrijf, studenten die hun opleiding Orde & Veiligheid bijna afgerond hebben, voeren hun werkzaamheden in uniform uit. De dagelijkse leiding is altijd in handen van een gediplomeerd beveiliger. Een belangrijke taak van de bedrijfsbeveiligingsdienst is er voor te zorgen dat er geen “ongenode gasten” in ons schoolgebouw komen. Daarom krijgt elke student een zogeheten ‘schoolpasje’ en verwachten wij dat je dit pasje altijd bij je hebt.

Heb je geen schoolpas (meer), dan dien je bij de Servicedesk een nieuwe (tijdelijke) pas aan te vragen. Hiervoor gelden op locatie Middachtensingel 2 de onderstaande regels:

Pas vergeten                 €1,=    voor het gebruik van een dagpas

Pas verloren                 €10,=    voor het laten aanmaken van een nieuwe pas

Verplicht hoesje            €1,=    voor het zichtbaar dragen van je pas

Bijbehorende clip          €1,=  

Ook bezoekers (modellen) krijgen tijdens hun aanwezigheid op school een bezoekerspasje.

Tot de taken van de bedrijfsbeveiliging behoort verder:

-    het toezien op naleving van de huisregels

-     het toezien op een schone school

-    het aanspreken van personen die zich niet aan de huisregels houden

-    opening, sluit- en surveillancerondes lopen

Volg altijd de instructies op! De bedrijfsbeveiligingsdienst heeft een “centrale post” in de hal bij de hoofdingang en naast de Servicedesk.

  • Roken

Roken mag alleen op de daarvoor aangewezen plekken. Voor en opzij van het gebouw Middachtensingel 2 mag niet gerookt worden. Roken mag buiten aan de achterkant van het gebouw. Hier zijn afvalbakken en zitgelegenheden geplaatst.

  • Alcohol en drugs

Het gebruik /in bezit hebben van alcohol en drugs binnen de onderwijslocatie is NIET toegestaan.

Ben je onder invloed van drugs/alcohol dan mag je het gebouw Middachtensingel 2 niet binnen. Mocht je les hebben dan wordt dit gezien als ongeoorloofd verzuim.

meta
loggedInfalse
dynamicPage
pageParameters
OpleidingIDe43f40ef-0a9a-11e5-95b1-348420524153
LeerwegBOL
LocatieIDbcbf8498-bc54-11e4-8586-908b20524153
Edition3
webserviceParameters
OpleidingIDe43f40ef-0a9a-11e5-95b1-348420524153
LeerwegBOL
LocatieIDbcbf8498-bc54-11e4-8586-908b20524153
Edition3
nameStudiegids
id2
serviceNameOER_studiegidscontent
url/edu/studiegids/${OpleidingID}/${LocatieID}/${Leerweg}/${Edition}
ftlopleidingsgids.ftl
tenantrijnijssel
urlhttps://rijnijssel.educator.eu/